Kennismaken

Kom langs!

Bent u benieuwd of de Anne Frankschool past bij u en uw kind? Kom eens langs om vrijblijvend kennis te maken. Neem contact op voor een afspraak en wij laten u en uw kind graag de school zien en beantwoorden al uw vragen.

Neem contact op

U wilt uw kind inschrijven op onze school?

Dit kan gedurende het gehele schooljaar en rechtstreeks bij de directie (0183 624253). U bent als ouders van een (toekomstige) leerling altijd welkom om onze school te bezoeken. We maken samen een afspraak voor een uitgebreid informatiegesprek en een rondleiding door de school voor u en uw kind. 

'Oefenen'

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend, mag uw kind een aantal keren op school komen kijken. Dit mag vanaf het moment dat de peuter 3 jaar en 10 maanden is. Hij/zij mag voor de 4e verjaardag dan 4 ochtenden komen kijken en met de andere kleuters uit de groep meedoen. We doen dit in goed overleg met de leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter geplaatst wordt. De 4e verjaardag van uw zoon / dochter geldt als de eerste schooldag. Vanaf die dag is uw kind ook officieel ingeschreven.

Toelating

Voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind is het doorlopen van de school van eerste inschrijving tot aan de overgang naar het voortgezet onderwijs gewenst. Het is om die reden van groot belang dat de keuze voor een basisschool door ouders bewust en weloverwogen gemaakt wordt. Ouders maken in principe een keuze voor één basisschool voor de duur van de gehele basisschooltijd. De school gaat ervan uit dat de keuze een definitieve keuze is. Zodra uw kind vier jaar geworden is, wordt het toegelaten op de basisschool. 

Tussentijds wisselen van basisschool? 

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om de hele basisschooltijd op één school te blijven. Bijvoorbeeld door verhuizing. In dat gevoel moet je tussentijds opzoek naar een nieuwe basisschool. 
Dat begint bij het oriënteren op de school. We plannen altijd eerst een kennismakingsgesprek in en vragen dan ook of we contact op mogen nemen met de vorige school. We willen er alles aan doen de overstap zo makkelijk mogelijk te maken. Daarvoor hebben we informatie nodig over de ontwikkeling van je kind. 
Als die informatie bekend is, bekijken we of er plaats is in de klas en of we aan de onderwijsbehoefte van je kind kunnen voldoen. Als dat het geval is, is je kind op een samen af te spreken dag welkom bij ons op school. Soms moeten we helaas 'nee' zeggen. Dan is er geen plaats, of we kunnen jouw kind niet bieden wat het nodig heeft. Dan adviseren we andere scholen en kijken mee naar een andere mogelijkheid. 
Want ieder kind verdient een fijne plek!